SKOLERNES - HJERTE FOR ALLE

Klik her for at redigere underoverskriften.

Opgave 1: Gennemgå materialet "Selv en lille flamme, giver varme"

Opgave 2. Skriv et digt

Opgave 3: Design et smykke (halskædevedhæng)

Opgave 4: Omskriv Digtet til en digttrailer

Opgave 5: Aflever via E-MAIL SENEST DEN 1. SEPTEMBER

 

Når der vælges finalister til konkurrencen, kigger vi på om der er god sammenhæng mellem design og digttrailer.

Læs godt på undervisningsmaterialet, læs evt. også bilag (ses i øverste bjælke)- så I har en god viden omkring emnet "Selv en lille flamme, giver varme" 

Vær kreativ med jeres digttrailer. Hvordan gives der bedst et budskab, hvilke effekter kan man lave med billeder, animationer, musik og stemme. Således at jeres budskab bliver til at se og forstå..

Jeres designs skal give mening i forhold til, det budskab I har I jeres digttrailer.


Held og lykke og god arbejdslyst


1. Selv en lille flamme, giver varme

 Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i undervisningsmetoden Cooperativ learning 

Del jer op i en gruppe af 4

 Vælg en der er: 1: læser -2: genfortæller -3: skriver -4: aktiv lytter/tidtager

1. Læs prædiken af Flemming Baatz Kristensen højt i gruppen (se link)

2. Genfortæl - skriv ned - jeres lærer giver jer en tid

4. Skriv 5 spørgsmål ned som en anden gruppe skal svare på... vælg en gruppe som er færdig samtidig som jer...

5. Fælles opsummering af spørgsmål og svar

Nu skal I bytte roller:

1 bliver til 2 genfortæller - 2 bliver til 3 skriver - 3  bliver til 4 aktivlytter/tidtager - 4 bliver til 1 læser

1. Læs lignelsen om Lazarus højt i gruppen

2. Genfortæl lignelsen - og skriv dette ned - jeres lærer giver jer tid 

3. Udskriv "mødet på midten"(link) på et A3 størrelses papir -  brug hver jeres rum på papiret til at skrive, hvad du mener meningen er med denne lignelse(hvad skal vi lære af den) (tid på) 

4. Find jeres fællesnævnere og skriv dem i midten

5.  Diskuter hvad rigdom er i følge kristendommen - skriv ned på et nyt papir.

6.  Genfortælleren tager på besøgs-tur rundt i de andre grupper og fortæller hvad jeres gruppe har fundet frem til og grupperne skriver ned(skriveren) 3 minutter til hvert besøg.

7. Fælles opsummering i klassen
  

Nu skal I igen bytte roller:

1 bliver til 3 skriver - 2 bliver til 4 aktiv lytter/tidtager - 3  bliver til  1 læser - 4 bliver til 2 genfortæller

1. Læs prædiken af Flemming Baatz Kristensen højt i gruppen

2. Genfortæl - skriv ned - jeres lærer giver jer en tid

3. Skriv 5 spørgsmål ned som en anden gruppe skal svare på. Vælg en gruppe som er færdig samtidig som jer...

4. Fælles opsummering af spørgsmål og svar i klassenNu skal I igen bytte roller:

1 bliver til 4 aktiv lytter/tidtager - 2 bliver til 1 skriver - 3  bliver til  2 genfortæller - 4 bliver til 3 skriver

1. Læs "Velfærdsstaten og næstekærligheden" højt i gruppen (se link)

2 . Genfortælleren - genfortæller det skriveren skal skrive ned

3. Udskriv "mødet i midten" i A3 størrelse (se link)

4. Alle fra gruppen skriver ned hvad de hver især mener om næstekærlighed  i hver jeres rum

5. De ord/betydninger I er fælles om skriver I ind i midten

6. Genfortælleren er nu besøgsven og tager på tur til grupperne ca.3-4 minutter hvert sted (lærerstyret)  og fortæller hvad hans/hendes gruppe har som "midteord"

 7. Fælles opsummering i klassen

2. SKRIV ET DIGT OM "Selv en lille flamme, giver varme"

Nu skal I skrive et digt der passer til emnet "Selv en lille flamme, giver varme" som symbolisering af "næstekærligheden"

I skal gerne bruge det materiale I læst om fra opgave 1

Det er vigtigt at I  nu kommer med jeres egne tanker og følelser omkring emnet.

Det kan være at I er blevet sure-kede af det eller bare er ligeglade....? Meningen er at I nu skal tage stilling til hvad og hvordan I mener, hvordan man bør hjælpe sin næste!

Del jer op i en gruppe af 4

Vælg en der er: 1: læser -2: genfortæller -3: skriver -4: aktiv lytter/tidtager

1. Print "mødet på midten" ud i A3 størrelse

2. Skriv nu hver især i hver jeres rum, hvad I mener hvordan man kan symbolisere hjælpe sin næste med ordet "fællesskab") (brug kun stikord) (tid:5 minutter)

3. De ord som ligner hinanden meget i betydning skrives i midten

4. Ordene I har fundet frem til.....skrives på post-its som sættes faste på tavleneller på en plakat eller skriv direkte på tavlen.

 (tag et billede med mobilen af ordene på tavlen)

5. Nu har du/I inspiration til, at skrive et digt om "Selv en lille flamme, giver varme"

6) Din lærer vælger om I nu skal arbejde hver for sig/i grupper eller hele klassen sammen når I skal skrive dette digt.


3. DESIGN et halskædevedhæng

Der skal designes "selv en lille flamme, giver varme" som skal være et vedhæng til en halskæde....

I bestemmer selv materialet af jeres design.... det kan være tegninger, ler, computer tegninger, knit, metal, stof....

I skal dog når I afleverer tage flere billeder af jeres design, så det kan sendes videre til vores smykkedesigner, så hun kan omdanne jeres design til det endelige smykke.

I skal også  bruge billederne til jeres digttrailer...Jeres design er ikke det endelige færdige resultat, men et udkast som selve smykket skal udvikles ud af.

Flere i klassen kan udvikle et design af et smykke .... det vil sige at der kan vælges, at I arbejder hver for sig eller som gruppe eller som hele klassen.

 Arbejd selv eller i grupper

1. Start med at kigge på det digt du/I har skrevet find de bedste ord

2. Forestil dig et symbol der kunne vise disse ord - og symbolisere emnet "Selv en lille flamme, giver varme" 

3. Tegn en skitse af dine forestillinger, måske skal du lave flere forskellige, og så udvælge en du synes bedst om

4. Mal/form/tegn/ kommer an på hvad I har valgt som materiale.... designet fra skitsen til det færdige materiale.

5. Nu er du færdig - så skal du tage digitale billeder af dit/jeres design. 

Er det en tegning, skal du/I tage billeder af det du vil vise ( af hele tegningen, så derefter af detaljerne, som beskriver de valg du har taget i forbindelse med dit design) 

Er det en form, skal i tage et billede af hele formen og derefter detaljerne rundt om formen, således at man kan forestille sig hvad du/I har tænkt...4. OMSKRIV DIGTET TIL EN DIGTTRAILER

Nu skal det digt d/I har skrevet, omskrives til en digttrailer på Skoletube, movimaker eller et andet program.

I kan evt. se et eksempel af en digttrailer på forsiden af denne hjemmeside...


Det Du/I skal bruge er: 

1)Head set med mikrofon eller mikrofon så i kan indtale med. 

2)Musikken i vil bruge som baggrundsmusik -  

3)Illustrationer til digtet - 

4)Billederne af dit/jeres design.

5)Programmet Moviecut på skoletube,Movimaker eller et andet videoprogram

(Manual til Moviecut er på linket længere nede på denne side....)

 

1. Del dit digt op, så det passer med oplæsnings-rytmen

2. Hvert del skal have en illustration - du kan selv tegne, male, tage billeder m.v. det skal bare passe til det du læser op. tag billeder af illustrationerne, hvis de ikke er elektroniske.

3. Log dig på Skoletube med dit Unilogin eller gem videoen som en anden fil

4. Indsæt illustrationerne og skriv tekst til disse

5. Indtal din oplæsning, så det passer til billede og tekst

6. Indset baggrundsmusik (instrumental - dvs. uden stemme/sanger)

7. Gem din digttrailer i klassens kanal jævnligt, det er så ærgerligt når at det pludselig er væk ... eller som en fil på den computer

8. Gem din digttrailer igen men nu i skoletube kanalen (skolernes hjerte for alle )

6. Klassen skal nu udvælge klassens 3  vindere. De som bliver udvalgt, sendes til email adressen [email protected] Husk at kalde jeres digttrailer skolens navn,jeres klasse og husk jeres navne selvfølgelig.


Husk digttraileren skal passe til designet, og at designet er med som billeder i digttraileren.