SKOLERNES - HJERTE FOR ALLE

Klik her for at redigere underoverskriften.

LØB FOR HJERTET ER....

Et opgaveløb - hvor "skolernes - hjerte for alle" har et samarbejde med naturskolen Aabenraa og en tidligere skovridder samt en god hjælpende hånd fra Finn Hove, formand fra AAIG Orientering og Rasmus Gansler fra Fitnessyd.

I år prøver vi noget helt nyt - nemlig at bruge det interaktive kort fra "Abenraa i bevægelse" hvor vi har lagt video-poster ind.  Eleverne skal bruge deres mobiltelefoner til at kunne åbne posterne via mobilens GPS.

Posterne vil indeholde fakta omkring medmenneskelighed, natur/teknik og lokalhistorik, samt vil nogle af posterne være Crossfit øvelser som en form for samarbejdsøvelser.

Meningen med løbet

Løb for hjertet er  skabt for at børn og unge vil mødes og være sammen og arbejde sammen.

Løbet er skabt til at skabe god samarbejde elever i mellem, også imellem de forskellige skoler i Aabenraa kommune.

Fri for mobberi