SKOLERNES - HJERTE FOR ALLE

Klik her for at redigere underoverskriften.

JERES PRODUKTER SKAL AFLEVERES PÅ BANEGARDEN MANDAG DEN 19. OKTOBER I KAN AFLEVERE JERES VÆRKER FRA KL. 11.00 OG 15.00 

(kontakt os hvis det er et problem med afleveringen, så finder vi ud af noget)

HUSK: at vedhæfte jeres journalistiske produkt på værket og en seddel på om I vil beholde eller sælge værket.

Regelsæt for aflevering

Når I laver jeres værker skal I tænke over størrelsen .....

Værket skal gerne kunne være i rummet eller på væggen...og det skal være plads til de andre værker også. Derfor er der regler for, hvor store værkerne må være.

Når I er færdige med værket skal i også gøre dem klar til ophængning...

Når vi skal gøre jeres værker klar til udstillingen, er der mange værker at gøre klar. De skal stilles op, hænges op m.v. derfor er det dejligt, hvis værkerne er gjort klar til udstillingen. 


Malerier og andet billedmateriale

Af praktiske grunde må værkerne højst måle 2 x 2 m.

Værker monteret i rammer med glas skal være i solide rammer af hensyn til ophængningen.  De skal ligeledes være forsynet med stabilt ophæng i hver side af rammen, således at værket kan ophænges i 2 snore. Skifterammer større end A4 skal være af typen, hvor ophængs beslaget er fastmonteret eller fastskruet i rammen.

Alle billeder skal være monteret med øskner i hver side, placeret indvendigt i rammen, således at de ikke beskadiger andre værker.

Skulpturer 

Skulpturer, keramik m.m. skal være monteret med stabil understøttelsesflade.